ФТ чыккан киреше алуу багытындагы күтүүлөрдү талкуулоо

ФТ чыккан киреше алуу багытындагы күтүүлөрдү талкуулоо

Урматтуу Эпкин айылынын тургундары, Сиздердин талкуулооңуздарга ФТ чыккан киреше алуу багытындагы күтүүлөрдүн тизмеси берилди. Тизмедеги көйгөйлөрдү айылдын көйгөйү деп тандасаңыз пикириңизди билдириңиз. Сиздин пикир биз үчүн абдан маанилүү.

Points

Сүттү кайра иштетүү

Сутту кайра иштетуу

Сүттү кайра иштетүү

Мектептин 2-корпусуна жылуулук система сын орнотуу,жакшы сунуш толугу менен Тинатин Султановага кошулам

Сутту кайра иштетуу

Сутту кайра иштетуу.

Сүттү кайра иштетүү.

Сут багытын иштетуу

Сутту кайра иштетуу

Сүттү кайра иштетүү

Сүттү кайра иштетүү

Дайырбек

👍👍👍👍

Сутту кайра иштетуу.

Сүт багытын колго алуу, кайра иштетүү

Сутту кайра иштетуу

Сутту кайра иштетуу

Сутту кайра иштетуу

Сүт багытын кайра иштетүү

Сүттү кайра иштетүү

Сутту кайра иштетуу

Сүттү кайра иштетүү

Сүттү кайра иштетүү

Сутту кайра иштетуу

Сутту кайра иштетуу

Сүттү кайра иштетуу

Сүттү кайра иштетүү

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектепти жылуулоо

Сутту кайра иштеттуу

Саламатсыздарбы Негизгиси сонун долбоор бул нерсе биздин айылга жн керектуу маселе. Мен бул ишти, Айбек Асакеевди колдоорумду билдирем

Сүттү кайра иштетүү

Сутту кайра иштетуу

Mukaev jursunbek 😯

Сүттү кайра иштетуу .

Сутту кайра иштетуу

Сут багытын иштетуу.

Сүттү кайра иштетүү

Мектептин 2-корпусуна жылытуу системасын орнотуу

Сутту кайра иштетуу

Сутту кайра иштетуу

Сүүттү кайра иштетүү

Сүттү кайра иштетүүчү завод ачуу

Сутту кайра иштетуу

Сүттү кайра иштетүүчү завод ачуу

Сүттү кайра иштетүү

Сутту кайра иштетуу

Сүттү кайра иштетуу

Сүт кайра иштетүү

Дан эгигди жакшыртуу,тегириен курук.

Сут багытын кайра иштетуу

Сутту кайра иштетуу

Сүттү кайра иштетүү

Сутту кайра иштетуу

Сүттү кайра иштетүү

Сутту кайра иштетуу

Дан егиндери

Сутту кайра иштетуу

Сүт багытын колго алып,кайра иштетүү

Сутту кайра иштетуу

Сутту кайра иштетуу

Сүт багытын иштетүү

Сутту кайра иштетуу

Сүттү кайра иштетүү.

Сутту кайра иштетуу.

Сутту кайра иштетуу.

Сүттү кайра иштетүү

Сүт багытын иштетүү

Сутту кайра иштетуу

Мектептин экинчи корпусун жылулук системасын орнотуу

сутту кайра иштетуу.

Сүттү кайра иштетүү

Сүттү кайра иштетүү

Мектептин 2-корпусун жылуулоо, жылытуу системасын орнотуу

Сутту кайра иштетуу

Сүттү кайра иштетүү!

Сутту кайра иштетуу

Сүттү кайра иштетүүчү ишканаларды ачуу

Сут багытын кайра иштетуу

Сүт:

Сутту кайра иштетуу

Сутту кайра иштетуу

Сутту кайра иштетуу, окууларды уюштуруу

АК Чий орто мектебинин жылуулук системасын ондоо

Ишке ашса жакшы болмок

Сутту кайра иштетуу.

Сутту кайра иштетуу

Сутту кайра иштетуу, окууларды уюштуруу

Сүттү кайра иштетүү

Сутту кайра иштетуу

Мектептин 2-корпусун жылуулоо, жылытуу системасын орнотуу

Сутту кайра иштетуу

Сүттү кайра иштетүү

Сутту кайра иштетуу

Сүттү кайра иштетүү

Сүттү кайра иштетүү

Сутту кайра иштетуу

Сүттү кайра иштетүү

Сутту кайра иштетуу

Сутту кайра иштетуу

Сутту кайра иштетуу

сутту кайра иштетуу

Суту кайра иштетуу

Сутту кайра иштетуу

Сүттү кайра иштетүү.

Сутту кайра иштету

Сутту кайра иштетуу

Сут

Сутту кайра иштетуу

Сут багытын колго алуу

Сүттү кайра иштетүү

Сутту кайра иштетуу

Сутту кайра иштетуу

Сутту кайра иштетуу

сутту кайра иштетууну ишке ашыруу.

Сут кайра иштетуу

Сүттү кайра иштетүү

Сутту кайра иштетуу

Сүттү кайра иштетүү

Сут кайра иштетуу

Сүттү кайра иштетүү

Сүттүү кайра иштетүү

Сут багытын кайра ишке ашыруу

Сүттү кайра иштетүү

Сутту кайра иштетуу

Сутту кайра иштетуу

Суттуу кайра иштетуу

Сүттү кайра иштетүүнү ишке ашыруу

Сүттү кайра иштетүү

Сутту кайра иштетуу

Сутту кайра иштетуу

Мектептин 2 корпусун жылытуу системасын орнотуу жылуулоо

Мектептин 2 корпусун жылытуу система сын орнотуу жылуулоо

Сүттү кайра иштетүү

Суутту кайра иштетуу

Сүттү кайра иштетүү

Сутту кайра иштетуу

Сутту кайра иштетуу

Сүттү кайра иштетүү

Сүттү кайра иштет

Сутту кайра иштетуу

Сут багытын иштетуу

Сутту кайра иштетуу

Сут:кайра иштетүү,

Мектептин 2 корпусун жылууло жаныртуу системамын киргизуу

Сутту кайра иштетуу

Сүт кайра иштетүү

Сүттү кайра иштетүү

Сүттү кайра иштетүү

Сутту кайра иштетуу

Сүттү кайра иштетүү

Сутту кайра иштетуу

Сүттү кайра иштетүү

Сүттү кайра иштетүү

Сүттү кайра иштетүү

Сутту кайра иштетуу

сут багытын кайра иштетуу

Сүттү кайра иштетүү

Мектептин 2- корпусун жылуулук системасын орнотуу, жылуулоо

Сүттү кайра иштетүү.

Сүттү кайра иштетүү

Сут кайра иштетуу

Сүттү кайра иштетүү

Сутту кайра иштетуу

Сүттү кайра иштетүү

Сүттү кайра иштеп чыгаруу

Сут:кайра иштетуу,окуучуларды уюштуруу,суттун баасынын кымбат болушу.

Сутту кайра иштетуу

Сүттү кайра иштетүү

Сутту кайра иштетуу

Сутту кайра иштетуу

Сүттү кайра иштетүү

Сутту иштетуу

Сүттү кайра иштетүү

Сутту кайра иштетуу

Сут багытын колго алуу, Жана кайра иштетуу.

Сүттү кайра иштетүү, окууларды откоруу

Сүттү кайра иштетүү

Сутту кайра иштетуу.

Мектептин 2 коррусуна жылуутуу системасын орнотуу,жылылуулоо

Сутту кайра иштетуу

Сутту кайра иштетүү, окууларды отку

Сутту кайра иштетуу

Сутту кайра иштетуу

Сутту кайра иштетуу

Сут багыты

Сутту кайра иштетуу, окууларды откоруу

Сутту кайра иштетуу

Сүттү кайра иштетүү

Сутту иштеттуу

Переработка молока

Омурчиева Максат

Сутту кайра иштетуу, окууларды откоруу

сутту кайра иштетуу

Суттуу иштеттуу

Омурчиева Максат

Сүттү кайра иштетүү

Сүттү кайра иштетүү

Сутуу кайра иштетуу

Сүттү кайра иштетүү

Сүттү кайра иштетүү.

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Сут кайра иштетуу

Сутту иштетуу

Сутту иштетуу

Сутту иштетуу

Сүттү иштетүү

Сүттү иштетүү

Сүттү иштетүү

Сүттү иштетүү

Сүттү кайра иштетүү

Сүт багыт

Сүттү кайра иштетүү

Сүттү кайра иштетүү

Сүт багытын кайра иштетүү

Сутту кайра иштетуу

Сутту кайра иштетуу

Сүт: кайра иштетүү, окуучуларды уюштуруу, сүттүн баасынын кымбат болушу.5н

Сут кайра иштетуу, суттун кымбат болушу

Сүттү кайра иштетүү, окууларды уюштуруу, сүттүн баасынын кымбат болушу

Сутту кайра иштетууну колго алуу жана онуктуруу😄

Milk processing

Сутту кайра иштетуу

Сүттү кайра иштетүү

Сут багытын колдоп кайра иштетуу

Сүттү кайра иштетүү.

Сүттү кайра иштетүү

Сүттү кайра иштетүү.

Сүттү кайра иштетүү

Сүттү кайра иштетүүчү

Сүт багытын колго алуу зарыл, сүттү кайра иштетүү

Сутту кайра иштетуудо калктуу конуштарда жергиликтуу эл менен тыгыз иш алпарып сут ондуруучулорду акыркы зманбап технология, тажрыйбалар менен тааныштырып онуктуруу.

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information