ФТ чыккан социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдү талкуулоо

ФТ чыккан социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдү талкуулоо

Урматтуу Эпкин айылын тургундары,Сиздин айылда 5Фокус топ өткөрүлдү, ага катышуучулар айылдын бир нече көйгөйлөрүн алып чыкты . Сиздердин талкуулооңуздарга социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдүн тизмеси берилди. Тизмедеги көйгөйлөрдү айылдын көйгөйү депан тандасаңыз пикириңизди билдириңиз.

Points

Мектептин экинчи корпусун жылуулоо, жылытуу системасын орнотуу

Мектепти жылуулоо

Мектептин 2-корпусунжылытуу системасын орнотуу,жылууло

Мектеп экинчи корпусту жылуло.

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусун жылытуу системасын орнотуу,жылуулоо

Мектептин 2-корпусун жылуулоо

Мектептин 2- корпусунун жылытуу системасын орнотуу, жылуулоо

Мектепке жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2 корпусун жылулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

2-Корпуска жылытуу системасын орнотуу

100

Башталгыч классты жылуулоо

Мектептин 2-корпусуна жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусунунун жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2- корпусун жылуулоо жылытуу системасын калыбына келтируу.

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук система сын орнотуу

Мектептин 2-корпусундагы жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу.

Мектептин 2-чи корпусуна жылуулук орнотуу

Мектепте жылылоо

Мектептин 2-корпусуна жылуулук система сын орнотуу

Мектептин 2-корпусун жылытуу системасы

Мектептин экинчи корпусунун жылуулук системасын жакшыртууну колдойм

мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу.

Мектептин 2-корпусун жылуулоо

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу.

Мектептин 2-корпусун жылуулоо, жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук орнотуу

Мектептин 2-корпусун жылуулоо

Мектептин 2 Корпусун жулуулоо жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусун жылуулоо Жана жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусун жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу.

Мектептин 2- корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусунун жылытуу системасынын орнотуу

Мектептин 2- корпусуна жылуулук системасын орнотуу.

Мектептин 2 корпусунун жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук система сын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусунун жылытуу системасын орнотуу

Мектептин экинчи корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусунун жылытуу системасын орнотуу,жылуулоо

Мектептин 2 - корпустун жылытуу система сын орнотуу.жылулоо.

Мектепте экинчи корпусунун жылуулук системасын заманбап өзгөртүү керек экендиги талапка ылайык болот

Мектептин 2-корпусунун жылытуу системасын орнотуу, жылуулоо

мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусун жылуулоо, жылуулук системасын орнотуу.

Мектептин 2корпусун жылылоо.жылытуу системасын ортотуу

Мектептин 2-корпусуна жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылытуу система сын орнотуу

Мектептин 2- корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин экинчи корпусун жылуулоо,

Мектептин 2 корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2 корпусун жылылоо,жылытуу системасын орнотуу

Мектептин экинчи корпусун жылуулоо

Мектептин экинчи корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылыуулоо,жылутуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу.

Mukaev jursunbek

Мектептин 2- корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корсусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2 корпусуна жылуулук системасын орнотуу.

Мектептин 2-корпусунун жылуулугун ондоо

Мектептин экинчи корпусун жылууло

Мектептин 2корпусуна жылуулук систтемасын орнотуу

Мектептин 2=корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин экинчи корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпсуна жылуулук системасын ортнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотту.

Мектептин 2 - корпусун жылуулоо системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусун жылуулоо, жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусун жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусунун жылуулук системасын жаныртуу

Мектептин 2-корпусун жылуулоо.

Мектептин экинчи жылытуу системасы каржылоо

Мектептин 2 - корпусун жылуулоо

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2- корпусун жылуулоо.

Мектептин 2-корпусунун жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусун жылуулук системасын орнотуу.

Мектептин 2-корпусун жылуулоо, жылытуу системасын орнотуу

Мектепти жылуулоо

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусун жылуулоо, жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу, жылуулоо

Мектептин 2-корпусуна жылуулук Системасин орноту.

Мектептин 2-копусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусун жылулоо

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2- корпусуна жылуулук системасын жылулоо

Мектептин 2корпусун жылытуу системасын орнотуу жылуулоо

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2- корпусуна жылуулук системасын орнотуу, жылуулоо.

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусун жылуулоо,жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусун жылуулоо

Мектептин 2 чи корпусунун жылытуу системасын оонотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин экинчи корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2 -корпусун жылытуу система сын орнотуу жылылоо

Мектептин 2-корпусун жылуулоо, жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2корпусун жылытуу системасын орнотуу

Мектептмн 2-корпусунун жылытуу системасынын орнотуу

Мектептин 2-корпусунун жылытуу системасынын орнотуу,жылуулоо

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусун жылуулоо,жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

мектептин 2- корпусуна жылуулук системасын орнотуу.

Мектептин 2корпусун жылытуу система Ын орнотуу жылуулоо

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусунун жылуулук системасын орнотуу

Мектептин экинчи корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусунун жылытуу системасын орнотуу, жылууло

Мектептен 2корпусун жылылоо жылытуу система сын орнотуу

Мектептин 2- корпусуна жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу.

Метертин 2-корпусун жылытуу система сын орнотуу, жылуулоо

Мектептин 2- корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусун жылытуу системасын орнотуу,жылытуу

Мектептин 2-корпусун жылытуу системасын орнотуу, жылылоо

Мектепти 2-корпусун жылууту системасын орнотуу.

Мектептин 2- корпусун жылуулоо, жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу.

Мектептин 2 корпусуна жылуулук системасын орнотуу

8

Мектептин 2-корпусун жылуулоо,жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2 корпусун жылууло,жылутуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мек

Мектептин - корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусунун жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылытуу система сын орнотуу

Мектептин 2-корпусун жылуулоо,жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

2-корпуска жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин экинчи корпусун жылуулоо,жылытуу системасы орнотуу

Мектептин 2 корпусунун жылытуу система сын орнотуу жылуулоо

Мектептин 2 корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылытуу системасын орнотуу

Мектептин2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусун жылуулоо,жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусун жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусун жылытуу системасын орнотуу жылууту.

Мектептин 2-корпусун жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылытуу системасын орнотуу

Байшериева Асель

Мектептин 2 корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Озубекова Сырга

Мектептин 2-корпусуна жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2 корпусунун жылытуу системасын орнотуу,жылуулоо

Озубекова Сырга

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Сутту кайра иштетуу

Мектептин 2-корпусуна жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орноту

Мектептин 2-корпусуна жылытуу системасын орнотуу,жылуулоо

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орноту

Мирланов Эржан

Сутту кайра иштетуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2корпусун жылуулоо жылытуу системасын орнотуу

Сүттү кайра иштетүү

Мектептин 2- Корпусун жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылытуу системасын орнотуу

.Мектептин 2-корпусун жылууло

Мектептин 2-корпусуна жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусун жылуулоо, жылытуу системасын орнотуу ям

Мектептин 2-корпусун жылуулоо,жылытуу системасын орнотуу.

Мектептин 2 корпусуна паравой отопления орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Кенжекараева Перизат

Мектептин 2-корпусуна жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2- корпусун жылуулоо жылытуу системасын калыбына келтирүү

Мечиттин имаратын ондоп, жамааттык бала бакча уюштуруу

Мектептин 2-корпусунун жылуулук системасын орнотуу,жылуулоо

Мектептин 2-корпусун жылуулоо жылытуу системасын калыбына келтирүү жылылоо.

Мектептин 2-корпусун жылытуу системасын орнотуу ,жылуулоо

Мектептин 2-корпусун жылууло,системасын орнотуу

Мектептин 2- корпусунун жылуулугун калыбына келтируу системасын орнотуу

Мектептин 2-коопусунун жылытуу системасын орнотуу,жылуулоо

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орготуу

Мектептин 2-корпусунун жылуулук системасын орнотуу

Мек

Ментептин 2-корпусунун жылытуу системасын орнотуу,жылуулоо

Мектептин 2-корпусунун жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусун жылуулоо, жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2- корпусун жылытуу системасын орнотуу,жылылоо

Мектептин2 корпусуна жылууук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусун жылытуу системасын орнотуу ,жылууло

Мектептин 2-корпусун жылуулоо, жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2корпусунун жылуулук систем Асын орнотуу

Мектептин 2-корпусун жылытуу системасын орнотуу, жылуулоо

Мектептин 2-корпусун жылуулук чордонун орнотуу эн когойлуу?

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу.

Мектетин 2-корпусуна жылуулук система сын орнотуу

Мектептин 2-корпусун жылуулоо, жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусун жылуулоо,жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2- корпусунун жылуулук системасын орнотуу, жылуулоо

Мектептин 2-корпусун жылуулоо, жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу.

Мектептин 2- корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектепти жылытуу

Мектептин 2- корпусун жылуулоо жылытуу системасын орноту

Мектептин 2-корпусун жылуулоо, жылытуу системасын орнотуу

Мектептин экинчи корпусун жылытуу системасын орнотуу

Мектепти жылууло

Мектептин 2-корпусун жылуулоо,жылытуу системасын орнотуу

Мектепке келүүчү жолду ондоо

Айылдын ички жолдорун ондоо

Мектептин экинчи корпусун жылуулоо , жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2- корпусуна жылуулук системасын орнотуу.

Мектептин 2-корпусун жылуулоо,жылытуу системасын орнотуу

Мектептин экинчи корпусун жылуулоо жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусун жылытуу системасын орнотуу,жылуулоо

Мектепти жылуулоо

Мектептин 2-корпусунун жылытуу системасын орнотуу, жылуулоо

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу.

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Башталгыч классты жылулоо

Мектепти жылуулоо

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин имаратын оңдоо жамааттык бала бакча уюштуруу

Мектептин 2-корпусун жылылоо,жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусунун жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2 корпусуна, жылуулук системасын орнотуу.

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу.

Мектептин 2-корпусуна жылуулук система сын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусун жылууло жылытуу системасын калыбына келтируу.

Мектептин 2 корпусун жылулоо

Мектепке жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2- корпусунун жылуулук системасын ондоо, жылытуу

Мектептин 2-корпусун жылуулоо,жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу.

Мектептин 2-корпусуна жылуулук сестемасын орнотуу

Мектептин 2-корпусун жылутуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2 корпусун жылытуу

Мектептин 2-корпусун жылуулоо, жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин кошумча корпусун жылуулоо

Башталгыч классты жылылоо

Мектептин 2-корпусунун жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусун жылуулоо,жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусун жылуулоо,жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусун жылытуу системасын орнотуу

Мектептин 2-корпусун жылытуу системасын орнотуу, жылуулоо

Мектептин 2-корпусун жылуулоо,жылытуу систеиасын орнотуу

Мектептин 2 корпусун жылуулоо

Мектептин экинчи корпусун жылуулоо

Мектептин 2-корпусун жылуулоо, жылуулук системасын орнотуу

Мектептин 2- корпусуна жылуулук системасын орнотуу

Мектептин экинчи корпусун жылуулоо, жылытуу системасын орнотуу

Мектепке жылуулук системасын орнотуу.

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information