ФТ чыккан социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдү талкуулоо

ФТ чыккан социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдү талкуулоо

Урматтуу Бейшеке айылын тургундары,Сиздин айылда 5Фокус топ өткөрүлдү, ага катышуучулар айылдын бир нече көйгөйлөрүн алып чыкты . Сиздердин талкуулооңуздарга социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдүн тизмеси берилди. Тизмедеги көйгөйлөрдү айылдын көйгөйү депан тандасаңыз пикириңизди билдириңиз.

Points

Детский сад

Бала бакча салынса жакшы болмок

Бала бакча

Бала бакча салынса жакшы болмок

Бала бакча салынса жакшы болмок

Биздин айылга бала бакча салынса жакшы болмок себеби ата энелер балдарын кыштын суугунда жайдын ысыгында тан эрте такси жалдап райондун центрына садике алап барышат балдар учун коопсуздук жаралат.Ардайым карап турганга балдарды уйдо бир адам керек. Айылда бала бакча болсо балдарга жакшы шарт тузулмок.Мен бала бакча салынышына добуш берем.

Бала бакча курулуусуна добуш берем

Дед сад керек

Строительство детского сада

Строитество детского сада

Бала бакча

Бала бакча салынуусуна добуш берем

Садик

Садик

Строительство детского сада ✊

Строительство детского сада

Строительство детского сада

Строительство детского сада

Садик

Садик жол

Бала бакча салынса айылга

Бала бакча багыты👍

Садик керек бизге

Кенжебек

Садик багытуу себеби бизде жок 👍

Айылыбызга бала бакча керек

Бала бакча салынуусуна добуш берем

Строительство детского сада

Бала бакча салганга доб.берем

Бала бакса салынсын

Бала бакча салынса дейм

Дед сад салынышы

Иманалиева Жыпара мен бала бакчага добуш берем

Бала бакча салынсын

Бейшеке айылына бала бакча керек

Бала бакчага добушумду берем

Бала бакча салынышы

Бейшеке айылында эн койгойлуу маселелердин бири, бул бала бакчанын жоктугу. Бала бакча курулса жакшы болмок.

Бала бакча

Сут

Бала-бакырага бала бакча салынса, эн сонун болмок.

Бала бакча курулса

Бала бакчага

Бала бакчанын салынышына

Бала бакча курулса

Садик керек

Бала бакча курулганга

Бала бакча керек

Бала бакча салынышына добуш берем

Садик

Бала бакча салынса

Строительство детского сада

Бала бакча

Бала бакча

Замена окон в школе

Бала бакчага

Повышение цен на молоко

Строительство детского сада

Строительство детского сада

Бала бакча керек

Бала бакчага

Балабакча

Бала бакча салынсын

Садик жол

Очень много детей ходят в детский сад в соседнее село. Это в первую очередь затратно, во вторых много времени отнимает дорога ( отвозить, привозить). И в-третьих строительство детского создаст рабочие места, что очень немаловажно.

Бала бакчага

Бала бакса курууга добуш

Садик

Строительство детского сада

Садик

Садикке

Бала бакчага добушумду берем

Садик жол

Строительство детского сада

Замена окон в школе

Садик курулса

Садик

Строительство детского сада

Садике

Бала бакча курулса

Бала бакчага

Строительство детского сада

Строительство детского сада

Строительство детского сада.

Строительство детского сада

Садикке

Садик

Бала бакча керек

Бала бакча курулушун каалайм

Бала бакча

Бала бакчага

Садик

Строительство детского сада

Бала бакчага

Бала бакча

Бала бакча сплынсын

Садик курулса

Строительство детского сада

Ремонт дароги

Бала бакчага

Норузбаева Айдай

Садик жол

Бала бакча

Детсад салынсын

Бала бакчага добушумду берем

Строительство детского сада

Садик жол

Садик жол

Строительство детского сада

Садик

Садик

Строительство детского сада

Строительство детского сада

Строительство детского сада

Детский сад

Бала бакчага

Садикке

Строительство детского сада

Строительство детского сада

Садик жол

Канат . Ноорузбаев

Садик

Бала бакча курулсун

Замена окон в школе

Бала бакча ккерек

Бала бакчага

Строительство детского сада

Строительство детского сада

Бала бакчага

Садик

Бала бакча курулса

Садикке

Репонтдароги

Замена окон в школе

Строительство детского сада

Бала бакча

Жол

Садик жол

Садик курулса

Замена окон в школе

Строительство детского сада

Бала бакчага добушумду берем

Бала бакча

Бала бакча

Строительство детского сада

Замена окон в школе

Бала бакча

Замена окон в школе

Бала бакча

Бала бакча

Бала бакча

Бала бакчага

Бала бакча керек

Строительство детского сада

Строительство детского сада

Садик

Строительство детского сада

Строительство детского сада

Садик жол

Строительство детского сада

Бала бакча салынуусу өтө зарыл, анткени балдарыбызды кошуна айылдын бала бакчасына алып барабыз. Бала бакчанын жоктугу айылыбыздын эң негизги көйгөйлөрүнүн бири.

Строительство детского сада

Садик жол

Бала бакча

Садик жол

Садик жол

Садик

Строительство детского сада

Бала бакча

Строительство детского сада

Строительство детского сада

Строительство детского сада

Строительство детского сада

Строительство детского сада

Строительство детского сада

Строительство детского сада

Садик

Строительство детского сада

Строительство детского сада

Садик

Строительство детского сада

Строительство детского сада

Садик жол

Садик жол

Бала бакча курулсун

Бала бакча салуу

Бала бакча салуу

Мен бала бакча салынышына добуш беремин

Бала бакча

Айылдагы жолдор ондолсо жакшы болмок

Бала бакча

Биздин айылга бала бакча салынсын

Бала бакча

Бала бакча

Бала бакча

Строительство детского сада

Строительство детского сада

Садик курулса

Бала бакча керек

Бала бакча

Бала бакчага

Садик жол

Садик

Строительство детского сада

Жол

Бала бакча салынсын.

Сут которулсун

Садик жол

Садик

Жол

Детсад салынсын

Бала бакча куруу

Строительство детского сада

бала бакча куруу

Строительство детского сада 👍

Строительство детского сада👍

Ассаламу алейкум! Строительство детского сада ! Дети это будущее нашей страны и планеты !Все начинается с детского сада ! СССР тарагандан бери биздин айыл аймакта дет сад болгон эмес !ата энелер балдары кичинесинен бери уют болуп бала бакчада болсо деген умуту бар !

Строительство детского сада

Бала бакчанын салынышын колдойм. Себеби балдарыбыз коңшу айылдагы бала бакчага барганга аргасыз болууда.

Жол

Строительство детского сада

Садик

Замена окон в школе

Строительства детского сада

Повышение цен на молоко

Строительство детского сада

Замена окон в школе

Строительство детского сада

Строительство детского сада

Строительство детского сада

Бала бакча

Строительство детского сада

Строительство детского сада

Строительство детского сада

Садик

Садик

Строительство детского сада

Бала бакча

Строительство детского сада

Замена окон в школе

Садик

Строительство детского сада

Бала бакча

Замена окон в школе

Жол

Жол

Балабакча

Садик

Жол

Жол

Садик

замена окон в школе

Бала бакча

Бала бакча

Малако

Бала бакча

Бала бакча салынса

строительство детской площадки

Бала бакча

Строительство детского сада. Балдарыбыз бала бакчага барып, мектепке чейинки билим алып, өнүгүп өсүүсү үчүн бизге бала бакчанын курулушу абдан маанилүү.

Бала бакса керек

Биздин айылга бала бакча керек

Бала бакчага

Бала бакча курулса

Строительство детского сада

Бала бакча

Бала бакча

Садик жол

Бала бакчага

Бала бакча

Бала бакчага

Бала бакчага

Бала бакчага муктажбыз

Бала бакча салынсын

Бала бакча

Бала бакчага

Бала бакчага

Бала бакча керек

Биздин айылга бала бакча салынса жакшы болмок. Балдарыбызды башка айылдын бакчаларына ташып жатабыз.

Бала бакча

Детсад салынсын

Бала бакча

Детсад курулсун

Бала бакча салынса

Бала бакча салынсын

Жол

Бала бакча

Бала бакча керек

Бала бакча

Бала бакчага

Сут

Бала бакча

Бала бакчага

Бала бакча

Бала бакчага добушумду берем

Бала бакча

Бала бакчага

Бала бакчага добушумду берем

Бала бакчага добушумду берем

Садик жол

Бала бакча

Бала бакча

Бала бакча

Бала бакча

Бала бакча куруу

Бала бакча

Бала бакча

Сут

Бала бакча

Садикке

Биздин айылыбызга бала бакча салынса дейм..Айылыбызда бала бакча жок,балдарыбызды кошуна айылга алып барышат.

Биздин айылда бала бакча жоктугуна байланыштуу, бала бакча салынуусуна добуш берем.

Бала бакча курулулса дейм

замена окон в школе

замена окон

Бала бакча салынуусуна добушумду берем

Строительство детского сада

строительство детской площадки

Строительство детского сада

Строительство детского сада 🙏🙏🙏

Азыркы учурда айылыбызга бала бакча салынуусу эн маанилу

Строительство детского сада

Строительство детского сада

Садик керек

Биздин айылга бала бакча керек.

Строительство детского сада .

Строительство детского сада

Строительство детского сада

Строительство детского сада

Биздин айылга бала бакча салынса ото жакшы болот эле анткени азыркы учурда эн керектуу болуп турган учур биздин балдар деле болок айылдардыкындай эле бала бакчага барып таалим тарбия окуга чейинки даярдыкты алса дейбиз.

Сүт жана эт багытын таңдайм себеби айылдын көпчүлүк бөлүгү ушул багытта иш алып барышат

Садик

Бала бакча

Бала бакча салынуусун каалайм

Строительство детского сада

Строительство детского сада

Строительство детского сада

Строительство детского сада

Строительство детского сада. Отсутствие детского сада негативно сказывается на развитии как детей так и родителей. Так как детям приходится целыми днями сидеть дома, а одному из родителей тоже нужно оставаться с ребёнком. Очень надеюсь, что в скором времени наши дети смогут помещать наш новый детский сад, а у мамочек появится возможность выйти на работу.

Биздин айылга бала бакча керек. Сууктун куну такси жалдап, балдарды коншу айылга алып барышат. Бала бакча салынса абдан жакшы болот эле.

Повышение цен на молока

Бала бакча салынуусу ото зарыл,анткени балдарыбызды кошуна айылдын бала бакчасына алып барып жатабыз, жолу дагы жакын эмес убара тартып жатабыз, айылыбызга бала бакча салынсын

Строительство детского садика

Бала бакча курулса дейм

Бала бакча курулса дейм

Молоко

Бала бакча салынса абдан жакшы болмок 😌 айылдын алдынкы койгойлорунун бири

Бизге балабакча керек

Садик керек

за строительство детского сада

Строительство детского сада

Строительство детского сада детского сада

Биздин айылыбыздагы көйгөй БАЛА БАКЧА . Неберелер биз Бала бакчага барса жакшы болмок ,ата энеге жеңилдик болуп жана неберелер кароосуз калбай бир багытта тарбия билим алышып жакшы болмок .

бала бакча

Детсад салынсын

Бала бакча куруу керек

Бала бакчага добушумду берем!✊

Бала бакча салынса жакшы болмок 😌

Бала бакса курулсун

Балдарга бала бакча курулса.

Строительство детского сада

Балдарга бала бакча курулса.

Саламатсыздар! Мен айылыбызга бала бакча салынуусуна добушумду берем.

Нам нужно строит детский сад. Потому что у нас нету детского сада и детской площадки.

Строительство детского сада!

Строительство детского сада

Строительство детского сада

Строительство детского сада

Строительство детского сада!

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information