ФТ чыккан социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдү талкуулоо

ФТ чыккан социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдү талкуулоо

Урматтуу Большевик айылын тургундары,Сиздин айылда 5Фокус топ өткөрүлдү, ага катышуучулар айылдын бир нече көйгөйлөрүн алып чыкты . Сиздердин талкуулооңуздарга социалдык инфраструктуралык көйгөйлөрдүн тизмесиин шилтемеси берилди https://drive.google.com/…. Тизмедеги көйгөйлөрдү айылдын көйгөйү деп тандасаңыз пикириңизди билдириңиз.

Points

Мектепке жабдуу керек.

Мектепке жабдуу

Мектепке жетишсиз жабдууларды алуу керек

Аптека ачуу

Мектепке жабдуу

Курут жасап сатуучу станок

Мектепке жабдуу эн туура талдоо деп ойлойм

Мектепке жабдуу алуу

Мектепке жабдуулар керек.

Мектепке жабдуу керек

Мектепке жабдуу

Саламатсыздарбы мектепке жабдуу керек

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуулар керек

Мектепке жабдуулар болсо,жакшы болмок

Мектеп жабдуулары

Мектепке, интерактивный доска, светной принтер, ноутбук ж.б. жабдуулар керек.

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуу керек

Мектеп жабдуулары керек

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуу керек

Тоопи

Мектеп жабдуулары созссуз керек

Мектептин жетишпеген нерселерине пайдасына жарасын.

Бала бакчага жабдуулар керек

Бала бакчага жабдуу алуу

Бала бакчага жабдуу жана интерактивный доскалар керек

Бала бакчага жабдуулар керек

Бала бакчага жабдуулар керек

Бала бакчага жабдуу алуу

Бала бакчага жабдуулар керек

БАЛА БАКЧАГА КОМПЬЮТЕР , ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА КЕРЕК.

мектепке жабдуулар керек

Садик

Садикке жабдуу

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуулар созсуз турдо

Бала бакчага жабдуу керек

Мектепке жабдуу керек

Бала бакчага жабдуу

мектеп жабдуулары керек

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуу керек

Бала бакчага жабдуулар керек

Бала бакчага жабдуу керек

Мектепке жабдуулар керек

Школа тех.оброрудование

бала бакчага жабдуу алуу

Мектепте керек жабду

Бала бакчага жабдуу

Бала бакчага жабдуулар керек

Мектепке жабдуу

жолдорду ондосо жакшы болот эле

Бала бакчана жабдуу

мектепке жабдуу алуу

Бала бакчага жабдуу алуу

Мектепке жабдуу керек

Мектепке жабдуу керек

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуу керек

Бала бакчага жабдуулар керек

Аптека ачылса болот эле

АЙЫЛ ИЧИНЕ СООРУЖЕНИЕ КУРУУ

бала бакчага жабдуу алуу.

Бала бакчага жабдуулар керек

аптека ачуу

мектепке жабдуу алуу

аптека ачуу

Мектепке жабдуу керек

бала бакчага жабдуу алуу

Бала бакчага жабдуулар керек

Мектепте жабдуу

Мкетепке жабдуулар

Мектепке жабдуу керек

Бала бакчага жабдуулар керек

Балдарды келечегине мектепке жабдуу к.к

Мектепке жабдуулар керек

Мектепке жабдуу

Бала бакча

Мектепке тех. жабдуу керек

Бала бакчага жабдуу алуу

Касым кызы Нуркыз

мнктепке жабдуу керек

Мектепти жабуу керек

Мектепке жабдуу керек

Мектепти жабуу керек

Бала бакчага жабдуу алуу

Мектепке жабдуу керек

ФАПка жылуулук

Бала бакчага жабдуу алуу керек

Мектепке жабдуу керек

Бала бакчага жабдуулар керек

Мектепке жабдуу керек

айыл ичине сооружение куруу

Мектепке жабдуу керек

аптека ачуу

Мектепке жабдуу керек

бала бакчага жабдуу алуу

Мектепке жабдуу керек

Мекемелерди жашылдандыруу керек

Мектепке созсуз турдо жабдуулар керек

мектепке жабдуу алуу

аптека ачуу

Мектеп үчүн жабдуулар керек

Бала бакчага жабдуулар керек

Мектепке жабдуу алуу

Мектепке жабдуу керек

Мектепке жабдуулар керек

Бала бакчага жабдуу алуу.

Бала бакчага жабдуулар керек

Мектепке жабдуу алыш керек

Мектепке жабдуу керек

Бала бакчага жабдуулар керек

Мектепке жабдуу керек. Созсуз турдо

Мектепке жабдуу

Бала бакчага жабдуулар керек

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуулар

Мектепке жабдуулар керек

Мектепке жабдуу керек

Мектепке жабдуу керек

Мектепке жабдуулар

Мектепке жабдуулар

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуу алууга добуш берем

Мектепке жабдуулар керек

Бала бакчага жабдуулар керек

Бала бакчага жабдуу алуу

Мектепке жабдуулар

Бала бакча керек

Мектепке жабдуу

аптека ачуу

Мектепке жабдуулар керек

Садике

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуулар керек

айылдын жолу

АРУУЗАТ БАЛА БАКЧАГА КОМПЬЮТЕР, ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА КЕРЕК .

Аруузат бала бакчасына компьютер, интерактивный доска керек

Мектепке жабдуулар

Мектепке жабдуу

БАЛА БАКЧАГА КОМПЬЮТЕР, ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА КЕРЕК .

Мектепке жабдуу керек

Аруузат бала бакчасына компьютер интерактивный доска керек

Аруузат бала бакчага компьютер, интерактивная доска керек

Мектепке жабдуу керек деп ойлойм

бала бакчага жабдуу алуу

Ийгилик

Мектепке жабдуулар керек

Мектепке жабдуулар алынсын.

Мектепке жабдуу

Бала бакчага жабдуу алуу

Мектепке жабдуу керек

аптека ачуу

Мектепке жабдуу

бала бакчага жабдуу керек

Балабакчага жабдуу алуу

Бала бакчага жабдуулар керек

Бала бакчага жабдуу алуу

Мектепке жабдуу керек

Бала бакчага жабдуу

Бала бакчага жабдуулар өтө керек

Садике жаны жабду керек

Бала бакчага жабдуу алуу

Мектепке жабдуулар

Бала бакчага жабдуу алуу

Мектепке жабдуу керек деп ойлойм

Бала бакчага жабдуу алуу

Бала бакчага жабдуу алуу

Бала бакчага жабдууларды алуу

Бала бакчага жабдуулар керек

Бала бакчага жабдуу алуу

Бала бакчага жабдуулар керек

Мектепке жабдуулар алынсын

Мектепке жабдуу керек

Мектепке жабдуулар алынсын

Созсуз турдо мектепке жабдуулар керек

Мектепке жабдуулар алынсын

мектепке жабдуу алуу

Бала бакчага жабдуулар керек

Аруузат бала бакчасына интерактивные доска компьютер керек

Мектепке жабдуулар керек. Ушул туура чечим

Мектепке жабдуулар алынсын деп добуш берем

Мектепке жабдуулар алынсын деген чечимди колдойм

Мектепке жабдуулар алынсын

Мектепке жабдуу керек

Мектепке жабдуу

АРУУЗАТ БАЛА БАКЧАГА ИНТЕРАКТИВНАЯ ДОСКА КОМПЬЮТЕР КЕРЕК.

Аруузат бала бакчага компьютер интеракьивдүү доска

Бала бакчага жабдуулар менен камсыз кылуу

Бала акчага жабдуу

Мектепке жабдуулар керек

Аруузат бала бакчага интерактивдүү доска компьютер керек

Мектепке жабдуулар керек

Мектепке жабдуу

Мектеп учун жабдуу

Созсуз турдо мектепке жабдуу керек

фапка жылуулук

Мектепке жабдуу же туура чечим

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуу керек

Бала бакчага жабдуу

Мектепке жабдуу

Бала бакчага жабдуулар керек

Бала бакчага жабдуу керек

Бала бакчага жабдуу алуу

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуу

Бала бакчага жабдуулар керек .

Мектепке жабдуу керек

Бала бакчага жабдуулар керек.

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуу алуу

Жабдуулар керек

Мектепке жабдуу керек

Мектепке жабдуулар керек созсуз турдо

Саламатсыздарбы. Баарыбыз билгендей эле айылыбызга жаны мектеп салынды. Эми ушуга созсуз турдо жаны жабдуулар керек болот. Ошол себептен мектепке жабдуулар алынсын деп добуш берем

Мектепке жабдуулар керек

Мектепке жабдуулар керек

Бала бакча куруу

Фапка кышкыга жылуулук, паровой керек, жазгыга капремонт керек

по моему мнению школа нуждается в оборудовании

Бала бакчага жабдуу алуу керек

мектепти ремонттоо

Мектепке жабдуу керек

Мектеп жабдуулары

Мектепке жабдуу

бала бакчага жабдуу алуу

Мектепти колдойм

Мектепке жабдуулар керек

Мектепке жабдуулар керек.

Мектепке керектуу жабдуулар керек деп ойлойм

Мектепке жабдуулар керек

Бала бакчага жабдуу керек

Бала бакчага жабдуу алуу

Бала бакчага жабдуулар керек

Мектепке жабдуу

жолдорду ондосок жакшы болмок

Мектепке жабдуу керек

Бала бакчага жабдуулар керек

БАЛА БАКЧАГА жабдуу алуу

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуу

Мектеп учун жабдуу керек созсуз

Мектепке жабдуу

Жаны бутуп жаткан мектепке жабдуулар керек

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуулар керек

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуу

Созсуз турдо мектепке жабдуу керек

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуу керек

Биздин мектепке керектуу жабдуулар керек

Бала бакчага жабдуу

ФАПка жылуулук камдоо

Мектепке жабдуу

аптека ачуу

Жаны мектепке жабдуу

Мектепке жабдуу

аптека ачуу

Бала бакчага жабдуу алуу

Бала бакчага жабдуулар керек

Мектепке жабдуулар учун

Столба алып келсе болот эле,

Мектепке жабдуу

кчоолорду жарыктандыруу

Аптека ачуу

Бала бакчага жабдуу керек

Окуучулар учун мектепке жабдуулар керек

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуу

Бала бакчага жабдуулар керек.

Окуучулар учун мектепке жабдуулар

Аруузат бала бакчасына компьютер интерактивный доска керек

Мектеп учун жабдуу

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуулар керек

Аруузат бала бакчасына компьютер интерактивный доска керек

Аруузат бала бакчасына компьютер интерактивный доска керек

Бала бакча керек

Мектепке жабдуу керек

Урустемова Зинат

Бала бакча керек

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуу алуу

Мектепке жабдуу

Бала бакчага созсуз турдо жабдуу алу керек

Бала бакчага жабдуу алуу

Мектепке жабдуу

Бала бакачага жабдуу керек

Бала бакчага жабдуу керек созсуз

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуу керек

Мектепке жабду алуц

Бала бакча жабдыктары керек

Бала бакчага жабдуу

Мектепке жабдуу керек албетте

Мектепке жабдуулар

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуу керек

Мектепке жабдуулар учун

Мектепке жабдуу

Бала бакчага жабдуу

Мектепке жабдуу керек

Окуучулар учун мектепке жабдуулар керек

Мектепке жабдуулар

Мектепке жабдуу

Бала бакчага жабдуу алуу

Мектепке жабдуулар учун

Садикке жабдуу

Мектеп жабдуулары

Мектепке жабдуу керек

Мектеп учун жабдуу

Мектепке жабдуулар

Бала бакчага жабдуу

Бала бакчага жабдуу

Бала бакчага жабдуу алуу

Бала бакча

Мектепке жабдуу керек.

Жабдуулар керек созсуз турдо мектепке

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуу керек

Бала бакчага жабдуулар керек

Мектепке жабдуу керек

Аруузат бала бакчага жабдуулар керек

Мектепке жаны жабдуулар абдан керек. Негизгиси компьютер

Мектеп учун

Бала бакчага жабдуулар керек

Мектепке тех.жабдуу керек

Аруузат бала бакчага жабдуулар керек

Бала бакчага жабдуу.

Мектеп учун жабдуу

Бала бакчанын онугушуу

Зульфия

Бала бакчага жабдуу керек

Балабакчага жабдуу

Бала бакчага жабдуу

Мектепке жана садике жабдуулар керек

Мектепке жабдуулар

Бала бакчага жабдуулар керек

бала бакчага жабдуу алуу

Бала бакчага жабдуулар керек

Бала бакчага жабдуу

Бала бакчага жабдуулар керек

Мектепке жабдуу

Бала бакчага жабдуу алуу

Мектепке жабдуу

Мектепти колдойм

Мектепке жабдуу керек

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуу

Бала бакчага жабдуу

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуу

Мектеп учун жабдуу

Мектепке керектуу нерселер

Мектепке жабдуулар

Мектеп учун коп нерсе керек

Мектепке коп нерсе керек

Бала бакчага жабдуу алуу.

Бала бакчага жабдуу алуу

Мектепке жабдуулар

Мектеп учун жабдуу

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуулар

Мектепке жабдуулар

Мектепке жабдуу

Бала бакчага жабдуу керек …

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуу

Школе оборудование

Мектепке жабдуу

Mektepke jadbu

Бала бакчага жабдуу керек

Бала бакчага жабдуу алуу

Бала бакчага жабдуу

Бала бакчага жабдуу алуу

Бала бакчага жабдуу алуу керек

Бала бакчага жабдуу

Мектепке жабдуулар

Бала бакчага жабдуу алуу керек

Бала бакчага жабдуу керек

Мен Балабакчаны колдойм👍

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуу алышыбыз керек

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуу керек

Мектепке жабдуулар керек

Мектепкке жабдуулар керек балдардын билим шартын жакшыртуу максатында

Жабдуулар мектепке

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуулар керек созсуз турдо

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуулаи керек

Мектепке жабдуу

Жабдуу мектепке

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуу керек

Мектепке жабдуу

Бала бакчага жабдуу

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуу керек

Мектепке жабдуулар керек

Бала бакчага жабдуу алуу

Бала бакчага жаюдуу

Бала баксага жабдуу

Мектепке жабдуу

Бакчага жабдуу

Мектепке жабдул керек

Мектепке жабдуу

Бала бакчага жабдуу

Мектепке жабдуул керек

Мектепке жабдуул керек

Мектепке жабдуул керек

Бала бакчага каражат керек

Мектепте жабдуу керек

Бала бакчага каражат

Окуучуларга компьютер мектепке

Бала бакчага жабдуулар керек

Мектепкежабдуу

Балдарга керектуу мектепке жабдуу

Мектеп учун

Окуучуларга керектуу мектепке жабдуу

Бала бакчага жабдуу

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуу

Бала бакчага жабдуу керек

Мектепке жабдуу

Мектепке жабдуул керек

Мектепке жабдуу

Бала бакчага жабдуу алуу

Мектепке жабдуулар керек

Мектепке жабдуулар алынсын

Урматтуу айылдаштар, созсуз турдо мектепке жабдуулар алынсын. Кудайым буйруп жаны мектептуу болдук. Эми ушуга жаны жабдууларды алып алалы

Бала бакчага каражат

Мектепке жабдуу туура чечим

Мектепке жабдуулар алынсын дегенди колдойм

Мектебибизге жабдуу алалы

Мектеп жабдуу алууга добуш берем

Мектепке жабдуу керек

Туура чечим мектепке жабдуу алуу

Мектепке жабдуулар алынсын деп ойлойм

Мектепке жабдуулар алынсын деп добуш берем

Мектепке жабдуулар алынсын

Бала бакчага жабдуу

Back to group

This content is created by the open source Your Priorities citizen engagement platform designed by the non profit Citizens Foundation

Your Priorities on GitHub

Check out the Citizens Foundation website for more information